Nieuws

CROW 400 van kracht

21 september 2017 - Op 19 juni jl. is de CROW gepubliceerd. De nieuwe CROW-publicatie 400 ‘Werken in en met verontreinigde bodem’ presenteert een systematiek voor het bepalen van veiligheid- en gezondheidsrisico’s en de bijbehorende beschermende maatregelen. Deze publicatie is een samenvoeging van ‘Werken in of met verontreinigde grond’ (publicatie 132) en ‘Kabels en leidingen in verontreinigde bodem’ (publicatie 307). Lees meer.

VVMA dient drie bodemsignalen in

21 september 2017 - De uitspraak van de Raad van State (RvS) van 16 november 2016 inzake het onderzoeken van asbest bij puin in de bodem, was voor de VVMA aanleiding tot het indienen van drie bodemsignalen bij IL&T. Uit een enquête onder de VVMA leden is gebleken dat in 50% van de gevallen, opdrachtgevers het adviesbureau verzoeken om onderzoek naar asbest in puinhoudende bodem achterwege te laten. In 50% van de situaties blijkt de opdrachtgever een overheidsinstantie te zijn. Lees meer.

Nieuwe veldwerkregeling in Rbk

21 september 2017 - In januari 2014 werden we onaangenaam verrast door een bericht van het ministerie van I&M dat het per direct niet meer was toegestaan om erkende veldmedewerkers te laten assisteren door medewerkers zonder erkenning. De mogelijkheden die hiervoor vanuit de BRL SIKB 1000 en BRL SIKB 2000 werden geboden, zijn vervolgens vanuit een aanpassing in de Regeling Bodemkwaliteit teniet gedaan. Lees meer.

Terugblik op de algemene ledenbijeenkomst van 27 juni 2017

21 september 2017 - Voor de algemene ledenbijeenkomst van 27 juni jl. waren we weer eens bij één van de VVMA leden te gast. Ingenieursbureau BOOT ontving de VVMA leden in haar fonkelnieuwe ‘Grand Café Circulair’. In deze multifunctionele ruimte waanden wij ons in Oost Europese sferen en was het voor de grote groep aanwezigen prima vertoeven. Lees meer.

Uitspraak Raad van State inzake asbest in puin

18 januari 2017 - In een extra VVMA Update informeerden wij u al eerder over de uitspraak van de Raad van State (RvS) die op 16 november jl. is gedaan. Het betreft hier een zaak tussen ILenT en Novaflow. De inzet was (in essentie) of een locatie met puin per definitie als asbestverdacht moet worden beschouwd. Lees meer.

Harmonisatie hoofdstuk 4 SIKB BRL’s

18 januari 2017 - De VVMA heeft al enige tijd zitting in een projectgroep voor harmonisatie van de hoofdstukken 4 uit de diverse SIKB beoordelingsrichtlijnen. In deze hoofdstukken worden de eisen aan de Certificerende Instellingen geregeld. Door de jaren heen bleek steeds vaker dat de uniformiteit in deze hoofdstukken verloren was gegaan. Het gebrek aan uniformiteit leidde steeds vaker tot vragen en diverse interpretaties, waardoor het CCvD SIKB heeft besloten om een harmonisatieslag te laten uitvoeren. Lees meer.

Terugblik algemene ledenbijeenkomst 24 november 2016

18 januari 2017 - De algemene ledenbijeenkomst op 24 november jl. vond op een bijzondere locatie in Deventer plaats. In een oude graansilo (1920), destijds het eerste gebouw in de haven van Deventer, werden VVMA leden en begunstigers ontvangen voor een smaakvolle bijeenkomst over gebiedsontwikkeling in Deventer. Lees meer.

Essentiële eisen en verwijzingen naar asbestonderzoek in Rbk opgenomen

4 november 2016 - In de Staatscourant van 23 augustus 2016 is de wijziging van de Regeling bodemkwaliteit opgenomen. Deze wijziging is per 24 augustus 2016 in werking getreden. De belangrijkste aanpassing is de actualisatie van bijlage C met de verwijzing naar de actuele normdocumenten en de invoering van de essentiële eisen in enkele normdocumenten. Lees meer.

Algemene Leden Bijeenkomst 24 november Deventer

4 november 2016 - Op 24 november staat een Algemene Leden Bijeenkomst in Deventer gepland. Op deze bijzondere locatie vindt een korte jaarvergadering plaats. Daarnaast wordt er een presentatie gegeven over het afschaffen van de VAR (Verklaring Arbeidsrelatie). Lees meer.

Opvolger CROW 132 ter visie

4 november 2016 - Tot 25 november aanstaande is het mogelijk om uw zienswijze te geven over de nieuwe richtlijn werken in of met verontreinigde bodem. Op dit moment worden de bestaande CROW-publicatie 132 ‘Werken in of met verontreinigde grond’ en CROW-publicatie 307 ‘Kabels en leidingen in verontreinigde bodem’ herzien en samengevoegd tot een nieuwe richtlijn. Lees meer.

Terugblik praktijkmiddag 5 oktober 2016

4 november 2016 - Op 5 oktober jl. vond een bijzondere VVMA praktijkmiddag plaats in Monnickendam. Getuige de ruime opkomst vielen de onderwerpen en de locatie in de smaak. De combinatie van een omgevingsdienst en een adviesbureau, die ons werkgebied vanuit hun eigen perspectief beschreven was verrassend en gaf een mooi doorkijkje naar de diverse rollen in onze sector. Lees meer.

Asbest in grond

30 maart 2016 - In augustus 2015 heeft het NEN nieuwe versies uitgegeven van NEN 5707, 5897 en 5898, die betrekking hebben op onderzoek naar asbest in bodem en partijen grond (5707), resp. in bouw- en sloopafval en recyclinggranulaat (5897) en het daarbij horende laboratoriumonderzoek (5898). De NEN 5707 is verankerd in de regelgeving, via een verwijzing vanuit bijlage D van de Regeling bodemkwaliteit (toezicht door gemeenten). Lees meer.

VVMA stopt met digitale deelomgeving

30 maart 2016 - Nadat de digitale deelomgeving www.ingenieursmarktplaats.nl afgelopen zomer is gerealiseerd, hebben de VVMA leden gedurende 6 maanden gratis van deze webomgeving gebruik kunnen maken. Inmiddels is deze proefperiode verlopen en dient voor het gebruik van de website een jaarlijkse vergoeding van € 250,- per jaar en een maandelijkse bijdrage van € 10,- per dienst, mens of product te worden voldaan.  Lees meer.

Terugblik praktijkmiddag Utrecht

30 maart 2016 - Op 8 maart waren we bij de gemeente Utrecht te gast. Aan de hand van drie presentaties werd vanuit het nieuwe stadskantoor inzicht gegeven in de mogelijkheden voor gebiedsgericht grondwaterbeheer. Vanuit de gebiedsontwikkeling rond het Utrechtse centrumgebied  blijkt dat een gezamenlijke aanpak van diepere grondwaterverontreinigingen tot mooie resultaten kan leiden.  Lees meer.

Enige woorden van uw voorzitter

30 maart 2016 - Met bijeenkomsten in februari en maart is het VVMA-jaar weer positief begonnen. Tijdens de bijeenkomst bij de HAS in Den Bosch wisten de opleidingen milieukunde en de HAS Kennistransfer en Bedrijfsopleidingen een enorme vraag naar stagiaires vanuit de bodemonderzoekbedrijven te melden. Dit is weer een extra signaal waaruit blijkt dat de werkzaamheden binnen onze sector behoorlijk aantrekken. Lees meer.