Inspectie Leefomgeving en Transport

Op 22 mei jl. heeft onze branchevereniging schriftelijk vragen gesteld omtrent een vanuit de Inspectie Leefomgeving en Transport verzonden brief betreffende het verzoek om informatie inzake de BRL
2000 en het bijbehorende protocol 2001.

Hier is de brief terug te lezen van de VVMA over de ILT-acties [PDF | 87 Kb], de bijbehorende brief [PDF | 184 Kb] aan de staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu en de brief [PDF | 47 Kb] ter attentie van mevrouw Lamé van het ministerie van I&M.