Ontwikkelingen aan het asbestfront

De commissie Gezondheid en Beroepsmatige Blootstelling aan Stoffen (GBBS) van de Gezondheidsraad komt op basis daarvan tot MTR- en VR-waarden die − afhankelijk van het soort asbestvezel − een factor 30 tot 40 lager liggen dan de huidige blootsellingsgrenzen. Bekijk het persbericht [PDF | 78 Kb] en een samenvatting [PDF | 39 Kb] van het voorstel van de commissie.