Resultaten enquête vooronderzoek

Vanuit het verbetertraject Besluit Bodemkwaliteit heeft de VVMA aangedrongen op een betere invulling van het vooronderzoek en de mogelijkheid om deze vanuit de doelstelling van het onderzoek op diverse niveaus in steken. Bij het aanvragen van historische informatie blijkt echter nog veel onduidelijkheid over de beschikbaarheid van onderzoeksgegevens en de kosten van het opvragen van historische gegevens te bestaan.

Ter voorbereiding op de landelijke dag bodeminformatiebeheer heeft de VVMA een korte enquête gehouden over deze problematiek. Immers: gedegen vooronderzoek werkt alleen bij een eenvoudige beschikbaarheid en uniforme tarieven, welke op voorhand kunnen worden opgevraagd. Bekijk hier de uitkomsten van de korte enquête. Uit de enquête blijkt dat er veel kwaliteitsverschil tussen de diverse overheidsinstanties is. Ook de kosten van historische informatie verschillen enorm. De resultaten van de korte enquête zijn tijdens de landelijke dag bodeminformatiebeheer besproken en zijn tevens doorgestuurd naar onze vertegenwoordiger binnen de NEN commissie Herziening vooronderzoek NEN 5725/5717.