Systeemcertificering, afstemming publiek/privaat en brancheconvenant

De VVMA is initiatiefnemer van één integrale beoordelingsrichtlijn voor bodemonderzoek. De afgelopen jaren is veel energie gestoken in wat nu bekend staat als de BRL 15000. Tijdens het ontwikkelen van deze BRL zijn we tegen diverse struikelblokken aangelopen, waardoor er anno 2013 nog steeds geen BRL 15000 beschikbaar is. Toch is er veel goeds te melden, zo bleek tijdens de ledenbijeenkomst. Deze keer gezamenlijk met de leden van NL Ingenieurs en de VKB. Bekijk de presentaties (alleen voor leden).