Presentatie ledenbijeenkomst 12-02-2013

Voor wie het nog eens rustig na wil kijken, de presentaties van de ledenbijeenkomst 'Systeemcerficering, afstemming publiek/privaat en brancheconvenant.' En daaronder de belangrijkste notities van de avond.

Notities uit de informatie en consultatie bijeenkomst van VVMA, VKB en NL Ingenieurs in Renswoude.

Na inleidingen van Jurgen Pijpker en Ad Bonneur is de nodige discussie gevoerd. Het was een bonte avond en de groep ging ca 23.00 uur uiteen.

 • De onderwerpen betreft informatie uitwisseling audits, handhaven op essentiële eisen, mate van borging van advies proces en BRL 15000.
 • De samenhang van de onderwerpen vragen om gelijktijdige uitwerking en besluitvorming én implementatie.
 • Het vertrouwen van bureaus in toezichthoeders en handhavers is matig. Zij “snappen” niets van ons werk en zoeken naar pietluttigheden (en vinden die dus ook vaak).
 • De “loop” van T&H via bodemloket naar ILT wordt als zeer onrechtvaardig betiteld. In beleving van bureaus rollen de waarschuwingsbrieven en erger, te regelmatig over de vloer. De rol van toezichthouder op het systeem is daarmee erg vertroebeld. Bovendien (eenzijdig belicht!) zijn (met veel tijd en inspanning) de aantijgingen vaak uit te leggen cq te weerleggen. Daarnaast lijkt ILT niet geïnteresseerd te zijn in het voorkómen van eventuele milieuschade maar op het vastleggen van overtredingen van KWALIBO. Het private spoor (verbetercyclus, kwaliteitsysteem) wordt volledig genegeerd en er is geen sprake van hoor/wederhoor, wat als respectloos wordt ervaren.
 • Als je het advies proces al zou willen certificeren begin dan met de implementatie van de BEUK producten door deze onder de Normbladen 8000 te hangen.
 • Grootste heikel punt is de informatie uitwisseling van interne audits plus verbeteracties (incl. CI bevindingen ) aan de ILT. Bureaus VERTROUWEN er NIET op dat de voorwaarden die wij hier aan stellen (vertrouwelijk en geen sancties) zal worden nagekomen. Zij zijn bang dat er toch “lijstjes” worden gemaakt met extra focus vanuit ILT. Terwijl veel “afwijkingen”in een kwaliteitsysteem ook een spiegel kan zijn van een goed en transparant intern boringsysteem wat volop in ontwikkeling is. Onvoldoende wordt in de groep herkend wat de meerwaarde zou kunnen zijn van de informatie-uitwisseling, namelijk verminderde aandacht en handhaving voor de 'convenantspartijen'. De nadruk vanuit de zaal wordt gelegd op het gegeven dat de eerdere acties vanuit de inspectie het vertrouwen bij de bedrijven enorm hebben geschaad. Er zijn meerdere voorbeelden van verzoeken om medewerking vanuit ILT welke uiteindelijk tot handhaving hebben geleidt.
 • Hamvraag is ook: wat doet het ILT met de informatie op bedrijfsniveau van interne audit resultaten? En waarom wil ze die hebben? En hoe lang moet die informatie uitwisseling dan gaan duren?
 • GPS tracking wordt gezien als het op voorhand volgen van boefjes. Een soort TBS met enkelbandje. Een bevestiging dat ILT de branche niet vertrouwt en géén onderscheid maakt tussen good en bad guys. Mijn indruk is dat het invoeren ervan op dit moment funest is voor herstel van vertrouwen, het achterliggende doel is onvoldoende helder geformuleerd en zelfs als dat wordt gedaan schat ik in dat het voorlopig blijft werken als de rode lap op een stier.
 • Opstellen protocollen voor HO en grondstromenadvies wordt niet door iedereen als logisch gezien. Enerzijds beweging naar één systeem BRL, anderzijds meer protocollen.
 • Twijfel over proces hoe tot essentiële eisen te komen en of handhaving ook tot essentiële eisen beperkt blijft. Noot Jurgen: ik ben voorstander om juist de adviesproducten als processen in de BRL te integreren. Dit voorkomt extra protocollen. Het hele systeem moet vooral ‘lean’ zijn en worden gescreend op “BRL niveau” en “protocol niveau”. Daarnaast moet worden gekeken naar de overlap tussen NEN normen en protocollen (hoofdstuk 6 NEN 5740
  en BRL 1000, protocol 6001 (tabel uitkeuring saneringsput) welke feitelijk in een NEN norm thuishoort). Hierbij ook denkende aan mijn “droom” van slechts vier protocollen.
 • Discussie over systeem BRL 15000 en BRL advies vertroebelt her en der de discussie. Uit de hele discussie blijkt misschien ook wel dat het hele stelsel té ingewikkeld is (maar daar zit ook stuk eigen beleving in). Noot Jurgen: dit is te voorkomen door het stukje advies in de BRL te borgen (adviesproces: competenties, ervaring, controlemomenten, etc..).
 • Er is bereidheid om diverse werkgroepen mensen te leveren. De spontane namen die zich al melden geven mij ook vertrouwen

Ad Bonneur

Download deze notities als PDF.