Home

De Vereniging van Milieu Adviesbureaus (VVMA) is dé brancheorganisatie voor bedrijven die adviseren over de bodem, of het nu gaat om milieu, geologie, geohydrologie, energie of civiele aspecten.

 

 

De VVMA behartigt de belangen van de bodemadviesbranche in de meest brede zin van het woord. De VVMA werkt aan het verhogen van de kwaliteit van de branche, vertegenwoordiging van de ledenbelangen bij de overheid en normstellende instellingen, ledenservice en het verstrekken van informatie aan stakeholders.

Partners