Commissies

Vertegenwoordigingen
VVMA vertegenwoordigt de leden bij een aantal instellingen en op verschillende platforms. Het gaat onder meer om vertegenwoordigingen bij de Stichting Infrastructuur Kwaliteitsborging Bodembeheer (SIKB) en de NEN-normsubcommissie Veldwerk Bodemonderzoek.

Samenwerking
Vanuit het beleidsplan voor 2009 is een aantal commissies van start gegaan met de thema’s Vertegenwoordigen, Informeren, Signaleren, Inkopen, Ondersteunen en Netwerken (VISION). Dit heeft geleid tot een aantal structurele samenwerkingsverbanden en vertegenwoordigingen.

Commissies
De VVMA telt drie commissies die het bestuur voeden, de VVMA vertegenwoordigen bij normstellende instellingen en uitvoerende werkzaamheden voor hun rekening nemen.