Commissie ledenservice

De Commissie Ledenservice onderhoudt de contacten met de overheid als opdrachtgever, handhaver en beleidsbepaler met als doel het goede te behouden en structurele verbeteringen te bewerkstelligen. Daarnaast adviseert en ondersteunt individuele leden bij conflicten met opdrachtgevers en de overheid, als handhaver en vergunningsverlener.

Een andere taak betreft verhoging van het kennisniveau van de leden door middel van bijeenkomsten en bedrijfsbezoeken, het aanbieden van opleidingen, het houden van een periodieke enquête onder de leden over zaken als loonontwikkeling en –niveau, omzetontwikkeling en kostenontwikkeling.

Tot slot wil de Commissie Ledenservice diensten of zaken aanbieden die nuttig zijn voor de leden. Dit kan door kortingen te bedingen bij leveranciers of door gespecialiseerde diensten in te kopen. Regelmatig wordt nagegaan welke dienstverlening leden de Commissie verwachten.

Samenstelling van Commissie Ledenservice:

  • Henk van Haalen (erelid VVMA)
  • Paul Kuipers (Envita Almelo BV)
  • Pieter de Vries (Grondslag BV)
  • Bas Wilborts (Bodex Milieu BV)