Commissie PR

De Commissie PR zet zich in ten behoeve alle denkbare pr-activiteiten met de bedoeling de vereniging te presenteren, te promoten of anderzijds op een positieve wijze onder de aandacht te brengen. Pr-activiteiten kunnen worden ingezet ten behoeve van de leden, maar ook ten behoeve van samenwerkingspartners van de VVMA. De activiteiten zijn er op gericht de deskundigheid en professionaliteit van de VVMA op de markt van bodemgerelateerde milieuadvies branche te onderstrepen.

De promotie van de VVMA richt zich op leden en potentiële leden; klanten en toeleveranciers en beleidsbepalers, wetgevers, handhavers en overige stakeholders. De communicatie verloopt via de website, nieuwsbrieven, vergaderingen en bijeenkomsten en de externe pers.

De commissie adviseert het bestuur over het pr-beleid. Na goedkeuring van de voorstellen door het bestuur, draagt de commissie de verantwoording voor de uitvoering van de genomen besluiten. De commissie kan zich – na goedkeuring door het bestuur - laten bijstaan door externe deskundigen.

Samenstelling van de Commissie PR:

  • Marnix Mosselman (Marmos Bodemmanagement)
  • Ronald van de Woestijne (Sagro Milieu Advies Zeeland BV)