Technische Commissie

 

De Technische Commissie vertegenwoordigt de VVMA op strategisch en uitvoerend niveau bij bijvoorbeeld de Stichting Infrastructuur Kwaliteitsborging Bodembeheer (SIKB), de NEN-commissies 5707, 5717 en 5725 en de CROW commissies 132, 307 en 308. Daarnaast informeert de Commissie de leden over de ontwikkelingen binnen SIKB, SKB en de NEN-commissies.

De vertegenwoordigers van de VVMA in de strategische commissies vormen samen de Technische Commissie. De te volgen strategie wordt periodiek afgestemd met de leden in de uitvoerende commissies.

Samenstelling van de Technische Commissie:

  • Paul Kuipers (Envita-Almelo)
  • Jurgen Pijpker (Vamisol)
  • Bas Wilborts (Bodex Milieu)
  • Bas van den Bosch (Nipa)