Cursus: adviesvaardigheden voor de bodemspecialist

De VVMA heeft met het adviesbureau Oopen een speciaal adviestraining voor haar leden ontwikkeld.
Door het bestuur en de commissie ledenservice is vastgesteld dat veel VVMA-leden in de praktijk nogal eens aanlopen tegen onduidelijkheid t.a.v. de klantvraag, waardoor vroeger of later in de samenwerking met de klant vraagstukken of kwesties ontstaan.
Deze kwesties betreffen het aangaan en onderhouden van de relatie, contracting, uitvoering en/of afronding van een opdracht.
In de training zullen specifieke onderwerpen besproken worden, maar komen ook de vaardigheden aan bod die nodig zijn om een contract en de relatie tot een succes te laten zijn.
Het gaat dan om communicatieve vaardigheden, maar ook om schriftelijke vaardigheden.

Martin Hoeve en Eddy van Eeden van Oopen hebben een eendaagse workshop ontwikkeld en bieden deze speciaal aan voor de leden van de VVMA.

Kosten
De investering voor deelname aan de training bedraagt € 395,- per cursist voor leden van de VVMA. De investering voor niet VVMA leden bedraagt € 550,-.
De kosten voor de lunch zijn inbegrepen.

Het minimum aantal deelnemers is 10.
Het maximum aantal deelnemers is 15.

Data en locatie
Sociëteit 't Koesthuis, Verzetsstrijderspark 14 te Apeldoorn.

Nieuwe cursusdata
Afhankelijk van animo nader vast te stellen.

Inschrijven
U kunt u voor deze training inschrijven door een mail te sturen naar info@vvma.nl.
Hierbij dient het volgende te worden aangegeven: naam en adresgegevens van de deelnemer(s). Daarnaast kunt u aangeven naar welke datum uw eventuele voorkeur uitgaat.

Overige voorwaarden
De deelnemers van de training ontvangen na afloop een bewijs van deelname.

Betaling dient te geschieden uiterlijk 2 weken voor aanvang van de training. Bij annulering tot 2 weken voor aanvang wordt 50% en binnen één week wordt 100% van de kosten in rekening gebracht.