Cursus: grondwatermodellen en het gebruik van microfem

Bij bodem- en grondwatersaneringsplannen spelen geohydrologische aspecten een belangrijke rol. In de cursus grondwatermodellering wordt de basiskennis bijgebracht die nodig is om bij het opstellen van saneringsplannen een eenvoudige modellering te kunnen maken van de waterhuishouding.
Tijdens de cursus wordt gebruik gemaakt van de notitie "Inleiding in het gebruik van grondwatermodellen" en van de aangepaste Microfem tutorial (software ten behoeve van modellering, welke freeware te downloaden is van de website van MicroFEM).
 
Inhoud
De cursus bestaat uit twee delen. Het eerste deel (circa 1 dagdeel) omvat een theoretisch gedeelte over het hoe en waarom van modellering. Het tweede deel (2 dagdelen) betreft een praktisch deel, waarin (aan de hand van een handleiding) de verschillende stappen in het modelleren met MicroFEM worden geoefend. De eerste twee dagdelen worden op dezelfde dag gegeven het derde dagdeel 14 dagen later.

De volgende onderdelen worden tijdens de cursus behandeld:
1. Inleiding gebruik van grondwatermodellen
Algemene inleiding
- Wat is grondwater
- Theorie van grondwaterstroming
- Betekenis van geohydrologische parameters
- Bodem- en grondwaterverontreinigingen

Gebruik van grondwatermodellen
- Conceptueel model
- Mathematische modellen
- Numerieke modellen (FE – FD)
- Validatie en kalibratie van modellen
- Interpretatie van resultaten

2. Praktische oefening in het gebruik van MicroFEM
Gebruik van MicroFEM
- Opzet van een Conceptueel model
- Opzetten van een eindig elementen netwerk
- Opzetten van een (3D)-model
- Berekening van een stationaire situatie (referentie)
- Kalibratie van het model
- Berekening onttrekkingssituatie
- Verschilberekening
- Stroombaanberekeningen
- Bepaling intrekgebied
- Niet-stationaire berekeningen

Docent
ir. A.F.M. Slot Adviseur Geohydrologie van Aqu'Aries Advies.

Doelgroep
Adviseurs van tenminste MBO-plus niveau die saneringsplannen schrijven en/of beoordelen.

 

Kosten
De investering voor deelname aan de cursus bedraagt € 450,- per cursist voor leden van de VVMA.
De investering voor niet VVMA leden bedraagt € 900,-. De kosten voor de lunch zijn inbegrepen.

Het minimum aantal deelnemers is 8.
Het maximum aantal deelnemers is 12.
 
Data en locatie
De cursusduur is 1 hele dag (9:00-17:00) gevolgd door een halve dag (13:30–17:00) 2 weken later. Deze cursus kan gegeven worden op woensdag en vrijdag. 
De cursus wordt gegeven bij:

BOOT organiserend ingenieursburo
Plesmanstraat 5, 3905 KZ Veenendaal

 

Nieuwe cursusdata: afhankelijk van animo nader vast te stellen.

Inschrijven
U kunt u voor deze cursus inschrijven door een mail te sturen naar info@vvma.nl.
Hierbij dient het volgende te worden aangegeven: naam en adresgegevens van de deelnemer(s). Daarnaast kunt u aangeven naar welke datum uw eventuele voorkeur uitgaat.
 
Overige voorwaarden
De deelnemers van de cursus ontvangen na afloop een bewijs van deelname.
De cursist dient zelf zorg te dragen voor een laptop.
Betaling dient te geschieden uiterlijk 2 weken voor aanvang van de cursus. Bij annulering tot 2 weken voor aanvang wordt 50% en binnen één week wordt 100% van de cursuskosten in rekening gebracht.