Skip to content

Missie en visie

Of het nu gaat om milieu, geologie, geohydrologie, energie of civiele aspecten.

Missie

kennis verhogen

Het verhogen van de kennis en kunde van het vakgebied zowel bij de leden als de marktpartijen

visie

netwerken

Het sociaal verbinden van de leden en onderlinge kennisdeling

Missie

eerlijke marktwerking

Streven naar een gelijk speelveld voor marktpartijen Streven naar werkbare protocollen en normdocumenten

Missie

Werkbare protocollen

Streven naar werkbare protocollen en normdocumenten

VVMA MISSIE 2018 – 2022
Het is goed om met enige regelmaat de eigen positie in de markt te herijken en te definiëren wat ons bestaansrecht is en welke missie we hebben. De VVMA is een
branchevereniging die actief is in voornamelijk het werkveld van bodem (onderzoek en sanering) en bouwstoffen. In deze stormachtige tijden van KWALIBO en
omgevingswet is de reden van bestaan snel bevestigd. Een goede branche vertegenwoordiging is een must. VVMA is als branchevereniging dé belangenbehartiger voor bedrijven die zich richten op onderzoek en/of advies m.b.t. bodem (en ondergrond).

Missie
• Het verhogen van de kennis en kunde van het vakgebied zowel bij de leden als de marktpartijen
• Het sociaal verbinden van de leden en onderlinge kennisdeling
• Streven naar een gelijk speelveld voor marktpartijen
• Streven naar werkbare protocollen en normdocumenten
• Ontvlechten van de wetgeving en de protocollen bij aanpassing van de wetgeving
• Het private toezicht op het werk en de eisen aan de medewerkers normaliseren
• Het onderhouden van een goede relatie met onze zustervereniging VKB
• Het onderhouden van een relatienetwerk met de overige stakeholders

Heeft u interesse of heeft u vragen, neem dan contact met ons op.

X