VVMA op SIKB Congres

Voor 27 september a.s. staat het SIKB-congres op de kalender met als centraal thema Ondergrond en omgeving. Op het programma staat een keur aan sprekers en onderwerpen om u te inspireren.

Jurgen Pijpker is vanuit de VVMA gevraagd om deel te nemen aan één van de parallelsessies in het ochtendprogramma.

Het congres vindt plaats in Hotel en Conferentiecentrum Woudschoten te Zeist en is bestemd voor alle betrokkenen bij bodem, water en archeologie. Tijdens het ochtendgedeelte worden de laatste ontwikkelingen in relatie tot de omgeving gepresenteerd. ’s Middags staan actualiteiten op het programma. Publieke en private partijen zullen elkaar ontmoeten voor kennisoverdracht en voor discussie. Deelname is gratis.

Het onderdeel waaraan de VVMA deel zal nemen (11.10 – 12.30 uur) is als volgt omschreven:

Parallelle sessie 5 REGELS EN OMGEVING
Titel Toezicht en kwaliteitsborging bodembeheer onder de loep
Gesprekleider Arie Deelen
Samenvatting Binnen het bodembeheer is in de afgelopen jaren een goede structuur en traditie opgebouwd in het borgen van de kwaliteit van werkzaamheden. De sector is toe aan een nieuwe stap. Die nieuwe stap vraagt om een andere kijk op (de relatie tussen) overheidstoezicht en certificering. En om borging van de kwaliteit van het bodemadvies. Of toch niet? Tijdens deze sessie hoort u de visie van de ILT (inspectie) en het adviserend en uitvoerend bedrijfsleven.
Programma Jacqueline Lamé  (directeur Water, Bodem & Bouwen, Inspectie Leefomgeving en Transport)

Handhavingstrategie Inspectie Leefomgeving en Transport

Jos Theeuwen (Grontmij / NL Ingenieurs) en Jurgen Pijpker (voorzitter VVMA)

BRL bodemonderzoek en bodemadvies: een flinke stap voorwaarts?

Discussie