ALB 26 juni 2012

De tweede Algemene Leden Bijeenkomst van dit jaar zal geheel in het teken staan van de geactualiseerde Nederlandse Richtlijn Bodem. 
Joop Groeneveld van het Nederlands Informatiecentrum Bodembeschermende Voorzieningen (NIBV) zal een presentatie geven over de geactualiseerde NBR. Onder voorzitterschap van Bodem+ hebben vertegenwoordigers van het bedrijfsleven samen met de overheid de Nederlandse Richtlijn Bodem (NRB) geactualiseerd.

Veranderingen na actualisatie 
Het doel van de actualisatie is de huidige NRB versie van 2001/(2003) aan te passen aan de stand der techniek. Hierbij is rekening gehouden met de uitkomsten van de evaluaties van de NRB die in 2007/2008 zijn uitgevoerd. Hieruit bleek dat alle gebruikers de NRB waarderen als instrument om de bodem te beschermen. Het toepassen van de NRB moest wel eenvoudiger, beter uitvoerbaar en handhaafbaar worden. Hiervoor zijn de volgende wijzigingen doorgevoerd:

  • de stoffenlijst is aangepast (de risico's en afweging van gevolgen ontbraken hierin, net als een relatie tot hoeveelheid en duur van gebruik van de stoffen)
  • de leesbaarheid is verbeterd
  • de richtlijn is praktischer gemaakt voor bedrijve
  • er zijn meer definities van begrippen toegevoegd
  • betere afstemming op andere wet- en regelgeving

De bijeenkomst vindt weer plaats bij De Hof te Renswoude, start om 19.00 uur en ook nu is er weer de mogelijkheid om vanaf 17.30 uur gezamenlijk te eten (tegen kostprijs). Lees hier meer.