Verbetertraject Bbk

Medio vorig jaar is de VVMA gevraagd om deel te nemen aan het verbetertraject Besluit Bodemkwaliteit. Aanleiding hiertoe was mede onze kritiek op de totstandkoming van de evaluatie van het Besluit Bodemkwaliteit waarin het adviserend bedrijfsleven nauwelijks is betrokken.

Vanuit de beoogde verbeterpunten zijn diverse taskforces opgericht die zich richten op de volgende aspecten:

  1. verbetering beleid en regelgeving
  2. verbetering uitvoering
  3. professioneel opdrachtgeverschap
  4. gericht toezicht en handhaving
  5. IBC bouwstoffen (separate werkgroep)

Het verbetertraject verloopt volgens de planning. Overeenkomstig de planning worden de eerste helft van dit jaar diverse verbetervoorstellen uitgewerkt die in het implementatieteam worden besproken.

De verbetervoorstellen worden vervolgens nader uitgewerkt tot een concept wijziging van het Bbk. Die wijziging van het Bbk staat direct na de zomer op de agenda van het IT.

Het positieve van de uitwerking in de diverse taskforces is het feit dat er sprake is van praktische verbeterpunten die tot een daadwerkelijke kwaliteitsverhoging zullen leiden. Daarnaast is er sprake van een goede afstemming met de overige verbeterpunten vanuit systeemcertificering, controle op basis van werkvelden en de communicatie tussen handhaving en het adviserend bedrijfsleven.