Wijziging NEN 5744

Op 26 januari is er massaal gehoor gegeven aan de bijeenkomst NEN 5744. Vanuit de gewijzigde NEN 5744 dient de monsterneming van grondwater op een andere wijze te worden uitgevoerd. Ook dient de troebelheid van het watermonster in het veld te worden bepaald. In het algemeen wordt verwacht dat de monsterneming per peilbuis circa 15 minuten extra tijd zal vergen. Ook dienen de monsternemingbedrijven extra investeringen in meetapparatuur te doen.

Bij de bijeenkomst waren circa 65 mensen aanwezig. Na een algemene uitleg van de wijzigingen in de NEN 5744 (door de heer H.J. Perebolte, medeauteur NEN 5744) zijn door drie leveranciers korte presentaties over de aan te schaffen meetapparatuur gegeven. Middels proefopstellingen is vervolgens naar de feitelijke werking van de meetapparatuur gekeken.

Het bestuur van de VVMA heeft inmiddels de standaardtarieven voor de meetapparatuur naar de leden gestuurd. Op dit moment wordt gekeken in welke aantallen meetapparatuur besteld kunnen gaan worden. Zodra de aantallen bekend zijn zal een kwantumkorting bij de leveranciers worden gevraagd. Aanmelden voor gezamenlijke inkoop kan nog via: info@vvma.nl.