Nieuwe (aspirant-)leden

Dat de VVMA behoorlijk aan de weg timmert is niet onopgemerkt gebleven. Per 1 januari 2012 hebben wij reeds vier nieuwe (aspirant-)leden mogen verwelkomen. Tijdens de algemene ledenbijeenkomst op 29 maart aanstaande worden de leden gevraagd om in te stemmen met het lidmaatschap van:

  1. Inventerra Milieukundig Adviesbureau;
  2. ABO Milieuconsult B.V.;
  3. Enviso Ingenieursbureau;
  4. Hattink Advies B.V.

Met de aanmelding van vier nieuwe (aspirant)leden groeit de VVMA steeds verder uit als 'dé branchevereniging voor de bodemadviesbranche'. Juist in deze tijden van crisis en onzekerheid is het van belang om met één stem voor een professionele en gezonde bodembranche te kunnen spreken. Mocht u nog ondernemers in de bodemadviesbranche kennen die geen lid zijn, verwijs hen dan door naar deze website: www.vvma.nl en overtuig hen van de voordelen van een goede belangenbehartiging voor de gehele bodembranche.