Praktijkmiddag 26 januari 2012 - goed en goedkoop werken met de NEN 5744

26 januari 2012 in Renswoude

Per 1 april 2012 zal de nieuwe NEN 5744 definitief van toepassing worden. Op dit moment kan vanuit een overgangsregeling nog van de huidige norm gebruik gemaakt worden. Nieuw
in de norm is het gegeven dat de troebelheid per bemonstering eenmalig gemeten dient te worden. Deze aanpassing vraagt een extra investering van het adviesbureau. Immers,
behalve de huidige meting van pH en Ec moet ook troebelheid in het veld kunnen worden gemeten.

Op 26 januari wordt aan drie leveranciers van meetapparatuur de mogelijkheid gegeven om hun apparatuur te demonstreren. De VVMA zal hiervoor drie proefopstellingen maken,
waarmee daadwerkelijk met de apparatuur getest kan gaan worden. Naast het testen van de apparatuur zal tevens een algemene toelichting vanuit de leveranciers èn omtrent de wijzigingen in de NEN 5744 worden gegeven. Na afloop van de demonstraties zal aan iedere leverancier een offerte voor gezamenlijke inkoop worden gevraagd. Deze offerte kan  vervolgens onder inlog, vanaf de website worden ingezien. Uiteraard is deze gezamenlijke inkoop alleen voor VVMA leden mogelijk. Deze bijeenkomst is voor leden bovendien gratis. Niet leden zijn welkom om de presentaties bij te wonen. Wij vragen hiervoor € 50,-.

Ik nodig hierbij iedereen van harte uit om deze bijeenkomst bij te wonen. Aanmelden kan via ons secretariaat: info@vvma.nl.
De bijeenkomst zal om 13.30 uur starten. Omstreeks 16.00 uur zal de bijeenkomst met een hapje/drankje worden afgesloten.

Download [PDF | 268 Kb] de uitnodiging met routebeschrijving.