Boren in dossiers

In de tweede helft van 2010 hebben de VROM-Inspectie en de Inspectie Verkeer en Waterstaat onderzoek naar de naleving van de eisen vanuit de BRL SIKB 2000, protocollen 2001, 2002 en 2003 gedaan. De inspecties hebben 24 handhaafbare eisen vanuit de BRL en protocollen geselecteerd. Uit deze eisen is vervolgens een aantal aandachtspunten geselecteerd, die bij onvoldoende naleving van invloed zijn op de kwaliteit van het veldwerk en daarmee de interpretatie van de onderzoeksgegevens. Om de naleving te controleren zijn vervolgens 22 bedrijven gevraagd om 10 dossiers aan te leveren. De bedrijven zijn via loting geselecteerd. Uit het onderzoek blijkt dat circa 50% van deze bedrijven de naleving van de BRL en de protocollen redelijk op orde heeft. Geen van de onderzochte bureaus voldoet aan alle kritische eisen. In de optiek van de VROM-inspectie is bij 24% van deze bedrijven de naleving zodanig zorgwekkend dat nadere handhavingactie nodig is. Het document “Boren in dossiers” is hier te downloaden.