In situ sanering NAF terrein, Alphen a/d Rijn

Alphen a/d Rijn
Op donderdag 13 oktober 2011 is door de VVMA op uitnodiging van NTP Milieu een VVMA praktijkochtend gehouden. Centraal deze ochtend stond een bodemsanering op de voormalige locatie van de Nederlandsche Asfalt Fabrieken te Alphen a/d Rijn.

NTP Milieu heeft op de Salonboot ‘de Pijlstaart’ een presentatie over deze sanering gegeven. Ook is een presentatie gegeven over een onlangs afgesloten en zeer succesvol uitgevoerde ISCO-sanering van een voormalige champignonkwekerij waar Pentachloorfenol middels Fentons Reagens tot onder de I-waarde is gebracht. E.e.a. volautomatisch, in een nieuwbouwwijk en met een pH-waarde voor het grondwater van 11.

Tijdens de presentaties waren er voldoende mogelijkheden voor het stellen van vragen. Hierbij viel op dat het niveau van de vragen erg hoog was en de gastsprekers goed waren voorbereid.

Na afloop stond in het restaurant van Avifauna een lunch klaar. Voor het bijwonen van deze praktijkdag werd een kleine eigen bijdrage verwacht. Al met al een mooi voorbeeld van de samenwerking tussen NTP als aannemer en de VVMA , waardoor een leerzame ochtend voor de leden van de VVMA en enkele externe gasten mogelijk is gemaakt.