Geslaagde Algemene Leden Bijeenkomst (ALB)

Op 10 juli jongstsleden heeft de ALB plaatsgevonden. Met ruim 45 aanwezigen kon met recht worden gesproken over een goede opkomst. Tijdens een kort, formeel vergaderdeel bleek dat het aantal VVMA leden is gegroeid naar 42. Tijdens de vergadering is besloten om de contributie niet te verhogen en twee bestuurleden te herkiezen, waarna de vergadering werd gesloten en er voor werd gekozen om de maaltijd op het terras te genieten.

Na een overvloedige maaltijd was het woord aan Bas van de Bosch die als commissielid NEN 5707 een interessante presentatie over deze op handen staande norm gaf. Het lijkt erop dat de nieuwe norm een stuk duidelijker wordt en kansen voor advisering biedt. Met het verplicht stellen van een asbestanalyse lijkt deze norm duidelijkheid te bieden en ook door de laboratoria kansen te bieden. 
De avond werd traditiegetrouw afgesloten met een klein hapje en een drankje.

De notulen en presentatie zijn voor leden hier te downloaden.