Praktijkdag op 13 oktober 2011

Op verzoek van velen staat er voor 13 oktober a.s. weer een praktijkdag gepland. Wij zijn deze dag te gast op de saneringslocatie NAF-terrein in Alphen a/d Rijn. Op dit terrein is een uiterst geavanceerd saneringssysteem opgebouwd in een ondergrondse kelder.

De locatie betreft een voormalige locatie van de Nederlandsche Asfalt Fabrieken waarop, na een omvangrijke grondsanering , middels een ontwikkeling een nieuwbouwwijk is geplaatst. Een beperkte grondwatersanering bracht niet het gewenste resultaat voor de grondwaterkwaliteit, waarna NTP Milieu via een UAV-GC contract de definitieve grondwatersanering in uitvoering heeft genomen.

De presentatie is gericht op het project NAF, specifiek de aanleg van het systeem en de bereikte resultaten middels het huidige saneringsysteem. Ook zal een presentatie worden gegeven van een onlangs succesvol uitgevoerd en afgesloten ISCO-sanering van een voormalige champignonkwekerij. Hier is een verontreiniging met pentachloorfenol middels Fentons Reagens tot onder de I-waarde teruggebracht. Het betreft een volautomatisch systeem in een nieuwbouwwijk en met een pH-waarde voor het grondwater van 11.

Naast natuurlijk de nodige praktijkmomenten zal er tevens ruimschoots aandacht aan de specifieke onderzoek- en saneringsproblematiek bij teerverontreinigingen worden besteed, waardoor de dag voor iedereen wat te bieden heeft.

VVMA leden kunnen deze dag gratis bijwonen. Voor niet leden wordt een vergoeding van € 95,- excl. BTW gevraagd.