Opleidingsplan onderzoeksbureaus

11 juli 2011 - (door: Jaap Mol, Ingenieursbureau Mol en Pieter de Vries, Grondslag) 
De VVMA organiseert met enige regelmaat cursussen en trainingen voor de medewerkers van haar leden. Denk hierbij aan de goed bezochte cursussen over asbestonderzoeken en geohydrologie. Om goed gebruik te maken van hetgeen er al is en het wiel niet opnieuw uit te vinden, is de VVMA in overleg getreden met de Bodembreed Academie. Primair was het contact bedoeld om vraag en aanbod van cursussen en trainingen op elkaar af te stemmen. Gedurende de contacten is het doel wat uitgebreid. Het bestuur en, namens hen, de commissie ledenservice, heeft het signaal opgepakt dat er behoefte is bij bedrijven aan structuur in het opleidingsplan.

De heer Cor Neeft van de Bodembreed Academie werkt momenteel aan een format voor een opleidingsplan, dat door de milieuadviesbureaus als voorbeeld kan worden gebruikt. Aansluitend dient ieder bureau voor zich dit uiteraard nog wel in zijn of haar organisatie in te voeren. De VVMA heeft hiervoor de input geleverd en zal bij de verdere ontwikkelingen een sturende en adviserende rol vervullen.