Bijeenkomst IL&T, protocol 2003

(door Astrid Op den Buijs, Schreurs Opleidingen)

Op 1 mei heeft IL&T een informatiedag georganiseerd met als onderwerp protocol 2003: waterbodemonderzoek. Wat opviel  aan de aanwezigen is dat zij nagenoeg allemaal afkomstig zijn van adviesbureaus terwijl je eigenlijk ook belangstelling vanuit de waterschappen en omgevingsdiensten zou verwachten. Wel was het SIKB vertegenwoordigd en was de NEN aanwezig om direct alle op- en aanmerkingen mee te nemen voor verwerking in de nieuwe versie van de NEN5720. 


Het doel van deze dag was, zoals werd aangegeven door IL&T, het in de toekomst voorkomen van de afkeur van waterbodemonderzoeken. Voorafgaand aan de bijeenkomst was er de mogelijkheid om vragen te mailen welke op deze informatiedag beantwoord zullen worden. Maar IL&T heeft zeker niet overal een pasklaar antwoord op. Zo ontstaat er een discussie over de wijze waarop mengmonsters samengesteld moeten en kunnen worden, maar er komt geen oplossing voor dit vraagstuk. Voor deze en een aantal andere vragen verwijzen zij dan ook naar de NEN met het voorstel deze problemen mee te nemen in de nieuwe versie.
IL&T is een handhavende instantie en zij kijken naar de wet, en als de wet, of in dit geval een norm die door Bbk art. 18 in de wet is getrokken, niet deugd dan moet die aangepast worden. Op deze dag komt duidelijk naar voren dat de huidige NEN5720 op een aantal punten niet helder en praktisch niet goed uitvoerbaar is. 

IL&T is voor de markt misschien hét probleem, vanwege de strikte handhaving en dwangsommen die opgelegd worden, maar zij zijn niet dé oplossing. De oplossing dient gezocht te worden in duidelijke wet- en regelgeving die praktisch goed uitvoerbaar is. De wens vanuit de zaal is wet- en regelgeving die ruimte laat voor goed adviseurschap en onderbouwd afwijken. De dames van de NEN hebben alle op- en aanmerkingen genoteerd en geven aan ook dit laatste mee te nemen tijdens het vaststellen van de volgende versie van de NEN5720.