Trainingen en Cursussen

Vanuit de commissie Ledenservice zijn voorstellen voor twee nieuwe VVMA cursussen gedaan; bodemclassificatie en asbestherkenning.

Veel van onze leden zijn vanuit de BRL's verplicht tot periodieke trainingen in bodemclassificatie. Deze worden veelal individueel gegeven, waarbij veldwerkers worden getraind in het herkennen van diverse bodemtypen en bijmengingen. Door het ontwikkelen van diverse koffers met monstermateriaal kunnen op verzoek van VVMA leden trainingen bodemclassificatie op locatie worden gegeven. Uniek hierbij is dat het monstermateriaal tevens is voorzien van analysecertificaten, waardoor bijvoorbeeld de gehaltes organische stof en lutum, alsmede de zeefkromme kan worden geverifieerd. Met het ontwikkelen van deze monsterkoffers kunnen VVMA leden gezamenlijk trainingen op locatie volgen, hetgeen niet alleen kostenbesparend werkt, maar ook de uitwisseling van kennis tussen de diverse veldwerkers bevordert.

Een tweede cursus die binnenkort zal worden gegeven betreft asbestherkenning. Vanuit het protocol SIKB 2018 is deze cursus verplicht voor het verkrijgen van een erkenning van AgentschapNL. De VVMA zal deze cursus in samenwerking met ACMAA laboratorium verzorgen. Het betreft een dagcursus, waarbij tevens een bezoek aan het asbestmuseum en het laboratorium zal worden gebracht. Ook de Arbeidsinspectie zal aan deze cursus medewerking verlenen.

Meer informatie over deze trainingen volgt binnenkort op deze website. Kijk hier ook eens voor ons actuele cursusaanbod.