Risico Inventarisatie & Evaluatie (RI&E)

De VVMA RI&E is inmiddels al bij diverse bedrijven toegepast. De ervaringen met het invullen en het gebruiken van de RI&E zijn aan het bestuur teruggekoppeld. De VVMA RI&E voorziet in alle kritische processen vanuit de BRL 1000, 2000, 6000 en de SC 540. Omdat een RI&E continu aanpassingen vraagt, is door het bestuur gezocht naar een mogelijkheid om de RI&E voor de leden te onderhouden en ook belangrijk: om de ervaringen/verbeteringen continu door te voeren.

Het bestuur heeft besloten om de RI&E aan de leden beschikbaar te stellen onder de voorwaarde dat de volledig ingevulde RI&E met eventuele aanvullingen/verbeteringen aan het bestuur wordt teruggestuurd. De eventuele verbeteringen/aanpassingen kunnen vervolgens in de standaard RI&E worden opgenomen, waarmee het systeem zichzelf onderhoudt. Het bestuur ziet het echter niet als haar taak om de RI&E continu actueel te houden, maar om toch zeker te zijn van een RI&E die voor alle leden actueel wordt gehouden is contact gezocht met Ben Moedt. Ben verzorgt voor diverse VVMA leden het onderhoud van de kwaliteitszorgsystemen en begeleidt nieuwe medewerkers bij het traject van persoonserkenning.

Ben zal de VVMA RI&E gaan onderhouden, waarvoor de volgende regeling is bedacht: leden van de VVMA kunnen de RI&E voor € 750,- aanschaffen, waarvan € 250,- naar de VVMA gaat; hiermee wordt een deel van de door de VVMA gedane investering terugverdiend. Van de overige € 500,- wordt door Ben Moedt een jaar ondersteuning bij het invoeren en onderhouden van de RI&E geboden. Na het eerste jaar kan een contract worden afgesloten, waarbij jaarlijks voor € 250,- de RI&E actueel wordt gehouden en eventuele problemen kunnen worden opgelost. Voor meer informatie of het aanschaffen van de VVMA RI&E kunt u mailen naar ons secretariaat: info@vvma.nl.