Uitnodiging voor de praktijkmiddag "Verstandig omgaan met verontreinigde grond"

Op veler verzoek zal op dinsdag 5 april een extra VVMA praktijkmiddag worden gehouden. Centraal staat deze middag de omgang met verontreinigde grond. We zijn deze middag te gast bij de vestiging van Theo Pouw te Utrecht. Vanuit Theo Pouw zal het thema grondreiniging worden toegelicht. Door de firma Grondbalans zal worden ingegaan op het hergebruik van secundaire grondstoffen en grond.

Omdat er in de praktijk vaak nogal divers over de acceptatievoorwaarden van partijen (reiniging)grond en bouwstoffen wordt gedacht, zal met name de wijze van aanlevering en de inhoud van onderzoeksrapporten centraal staan. Als VVMA zijn we van mening dat een goede communicatie tussen grondbank, grondreiniger en adviesbureau tot tijdwinst en kostenbesparingen kan leiden. We zijn dan ook met name geïnteresseerd in de visie van de grondreinigers en grondbanken omtrent dit onderwerp. De bijeenkomst is vooral voor ondernemers en projectleiders interessant en uiteraard is er ook voldoende ruimte om te netwerken tijdens de ontvangst en de afsluitende borrel.

Programma VVMA Praktijkmiddag:
13.30 uur Ontvangst
14.00 uur Presentatie Theo Pouw Groep "Verstandig omgaan met reinigingsgrond"
14.30 uur Presentatie Grondbalans "Verstandig omgaan met secundaire grondstoffen"
15.00 uur Rondleiding terrein Isotopenweg 29
16.00 uur Borrel in het bedrijfsrestaurant
17.00 uur Einde

Ik nodig hierbij iedereen van harte uit om deze bijeenkomst bij te wonen. Aanmelden kan via ons secretariaat: info@vvma.nl.

Met vriendelijke groet,
Jurgen Pijpker (voorzitter VVMA)

Bent u geen lid of begunstiger van de VVMA? Dan vragen wij een bijdrage van € 45,00 excl. BTW. Lid worden van de VVMA? Klik hier