VVMA Praktijkmiddag (5 april 2011)

Op veler verzoek heeft de commissie ledenservice besloten om een extra praktijkmiddag te organiseren. Speciaal voor ondernemers en projectleiders kan op 5 april aanstaande een bezoek worden gebracht aan de hoofdvestiging van Theo Pouw te Utrecht. Ook zal een presentatie worden gegeven door Grondbalans B.V. Centraal staan op deze middag derhalve de thema's grondreiniging en secundaire toepassing van bouwstoffen en grond. [lees verder] Theo Pouw is gespecialiseerd in het verwerken van verontreinigde mineralen en heeft locaties in Utrecht, Eemshaven, Weert en Lelystad. Grondbalans bemiddelt bij de aankoop en afzet van grond. Verder coördineren zij de bemonstering, uitvoering, transport en de bijbehorende administratie en beheren zij grondbanken en hergebruikwerken.

Naast een rondleiding op het terrein van Theo Pouw zal in de presentaties specifieke aandacht worden besteed aan de communicatie tussen adviesbureau en grondreiniger/verwerker. Vanuit de grondreiniger/verwerker gelden vaak andere eisen aan de wijze van bemonstering van partijen grond en de te hanteren analysepakketten. Door specifieke aandacht te besteden aan de communicatie tussen de diverse partijen kan (tijd)winst worden gerealiseerd en zal men elkaar in de toekomst makkelijker kunnen vinden.

De middag wordt zoals gebruikelijk afgesloten met een aangeklede netwerkborrel. Een officiële uitnodiging zal nog volgen, u kunt zich echter al opgeven via: info@vvma.nl. De bijeenkomst is gratis voor VVMA leden.