Benchmark

In december 2010 is voor het eerst een VVMA Benchmark georganiseerd. Volgens Wikipedia is het woord benchmark vertaalbaar als 'referentiekader' of 'ijkingskader'; het is een testprocedure om de prestaties van apparaten, systemen of organisaties met elkaar te kunnen vergelijken. Benchmarking is een manier voor organisaties om van elkaar te leren, verantwoording af te leggen en toezicht te vergemakkelijken. Nadat in de ledenvergadering positief op het organiseren van een benchmark is gereageerd, zijn in december de VVMA leden benaderd voor het beantwoorden van een standaard vragenlijst.

In totaal zijn de vragenlijsten door 6 leden ingevuld. Een redelijke respons, mede gezien de drukke decembermaand. Enkele cijfers: de gemiddelde bodemgerelateerde omzet van de bedrijven bedroeg: € 2.666.679. Deze omzet is voor 41 % afkomstig van de overheid, non-profit organisaties en nutsbedrijven, 21% is afkomstig van bouwbedrijven/aannemers en 18% vanuit de zakelijke dienstverlening. Ook is gebleken dat 55% van de opdrachten kleiner is dan € 5.000. Degenen die de benchmark hebben ingevuld krijgen de volledige resultaten toegezonden, waarbij onder andere ook inzicht wordt verkregen in de gemiddelde uurtarieven van de in onze branche voorkomende functies. Met de benchmark is een goed middel gevonden voor het verkrijgen van relevante informatie voor en over onze branche. Begin 2012 zal een benchmark over de resultaten van 2011 worden gehouden. Omdat januari in het algemeen als een rustige maand wordt gezien wordt op een grotere respons gerekend.