Enquête crisis

Op verzoek van de commissie ledenservice is in december 2010 een enquête onder de VVMA leden gehouden. Deze enquête is door 11 leden ingevuld en heeft duidelijke signalen over de huidige situatie van de bodemadviesbureaus opgeleverd. Enkele resultaten: 72% van de deelnemers heeft negatieve gevolgen van de crisis in de vorm van omzetdaling (tot 25%). Vooral de omzet in de profit sector wordt in dit verband genoemd. Dit leidt er ook toe dat het "drukker" is bij de aanbestedingen voor de overheid, wat weer leidt tot prijserosie. Bij 35% van de respondenten heeft de crisis geen directe gevolgen voor de bedrijfsvoering, maar bijna alle bedrijven letten wel extra op de uitgaven. Ook is men voorzichtiger met investeringen. 75% noemt een lagere omzet als grootste gevolg. Toename van de kwetsbaarheid, afname van de arbeidsvreugde en de druk op de kwaliteit worden ook als gevolgen van de crisis genoemd.

Ruim 25 % van de deelnemers aan de enquête heeft aangegeven mensen te hebben ontslagen. Kostenbeperking, salarisbeperking en uitstellen van investeringen worden als oplossingen genoemd, alhoewel 40% van de bedrijven geen extra maatregelen heeft genomen. Verbreding van de inzetbaarheid van de medewerkers en van het gehele bureau is ook genoemd. Daarnaast is gebruik gemaakt van beter debiteurenbeheer en het maken van een efficiëntieslag. Naar de verwachtingen voor de toekomst is eveneens gevraagd. Hierop zijn de reacties wisselend, maar over de bouw- en vastgoedsector is men over het algemeen pessimistisch. Op langere termijn verwacht men ook van de overheid een vermindering van het aantal opdrachten. De respons op de enquête is als positief ontvangen. Voor de commissie ledenservice een reden om dit initiatief begin 2012 nog eens te herhalen.