Verslag van de ALV van 11 november 2010

De avond stond geheel in het teken van de aanbesteding. Arjan ter Mors en Elise Zeelenberg van advocatenkantoor Kienhuis Hoving uit Enschede hebben een presentatie gegeven die de ruim 30 toehoorders uitermate heeft geboeid.
Na een inleiding over de achtergronden van het aanbestedingrecht is gesproken over wanneer er moet worden aanbesteed en welke regels hierbij gehanteerd moeten worden. Door de vragen vanuit de zaal en de voorbeelden van de gastsprekers werd er duidelijk op gewezen dat veel aanbestedende diensten op dit terrein steken laten vallen en dat dit mogelijkheden schept om bezwaar aan te tekenen. 

Aan het eind van de avond zijn er nog enkele belangrijke praktische wenken meegegeven. Samenwerking bij inschrijving kan een belangrijke mogelijkheid zijn voor kleinere bedrijven. Hierbij kan worden gedacht aan het vormen van een combinatie of het beroep doen op derden. Bij de laatste vorm is het belangrijk te vermelden dat deze vorm door de aanbestedende dienst niet mag worden uitgesloten, dat de inschrijver moet aantonen dat men daadwerkelijk over de kennis en ervaring van de derde kan beschikken en dat deze derde ook daadwerkelijk moet worden ingeschakeld bij de uitvoering van de opdracht.

Vanuit de zaal kwam het voorbeeld van een bestek, geschreven door een lid van de VKB, waarin werd gesteld dat de inschrijver lid moest zijn van de VKB. Jurgen Pijpker heeft gesteld dat dit een nader onderzoek verdient. De avond wordt afgesloten met de toezegging dat het bestuur van de VVMA op deze kwestie terug zal komen.