Verslag Praktijkdag 8 oktober 2010 - door Henk van Haalen (NIPA)

Op vrijdag 8 oktober 2010 heeft de VVMA wederom een praktijkdag georganiseerd, waarbij één van de onderdelen speciaal werd georganiseerd voor de veldwerkers. Onderdeel van deze sessie was de komst van de nieuwe NEN 5744. Vermoedelijk zal deze nieuwe norm nog dit jaar de oude norm gaan vervangen. Vervolgens hebben de bodemadviesbureaus nog een jaar de tijd om de nieuwe norm te implementeren. Uiteraard is daarbij natuurlijk ook het wachten op de wijzigingen die hiervoor doorgevoerd dienen te worden in de BRL 2002. 

Gerard van Dijk van Eijkelkamp b.v. uit Giesbeek (die tevens in deze normcommissie zit), wist in een uur tijd deze norm duidelijk over te brengen naar de veldwerkers die ermee dienen te gaan werken. Uiteraard betekent dit wederom de nodige wijzigingen in de procedure in het veld. Uiteindelijk is het meten van het zuurstofgehalte uit de norm gehaald en is dit vervangen door het minimaal 5 x schoonpompen van het peilbuisfilter. Daarnaast dient de troebelheid in NTU gemeten te worden. Buiten deze wijzigingen zijn ook de diverse pompsnelheden en grondwaterstandverlagingen besproken die eveneens in deze nieuwe norm staan omschreven.
De respons van de aanwezige veldwerkers was hoog te noemen. Onduidelijkheid over het schoonmaken van de apparatuur voor het peilen van de grondwaterstandverlaging was zeker een item.
Gerard van Dijk gaf aan dat voor de uitvoering in het veld slechts 2 bladzijden voor de veldwerker interessant waren. Gerard kennende had hij hier toch zeker een uur voor nodig om dit door te nemen, maar de veldwerkers hingen aan zijn lippen.

Aansluitend op het verhaal van Gerard werden door Martin van der Linden en Jacco van de Zalm van Intron Certificatie b.v. een aantal zaken doorgesproken over de fouten die bij de uitvoering van de audits bij de normen BRL 2001 en 2002 regelmatig worden gesignaleerd. De veldwerkers waren in deze erg rustig en gaven weinig respons op hetgeen werd aangegeven. Vermoedelijk omdat ze dit allemaal al wisten of anders dat zij dit ook wel deden maar dit niet aangaven. Dit blijft vooralsnog een vraagteken.

Uiteindelijk toch een ochtend waar de veldwerkers erg nuttig zijn 'bezig geweest'. Zij lopen met name waar het gaat om de NEN 5744 weer een stukje voorop op de veldwerkers die niet zijn geweest. Conclusie: niet geweest, gemiste kans!