Richtijn Inhoud Saneringsplan (RIS)

Op woensdag 24 november 2010 heeft de VVMA een bijeenkomst over de nieuwe Richtlijn Inhoud Saneringsplan (RIS) en de Besluituitvoeringsmethode Wbb (BUM Wbb) georganiseerd. Bij deze bijeenkomst waren circa 30 adviseurs en projectleiders aanwezig. De middag werd gestart met een inleiding door Jurgen Pijpker (voorzitter VVMA), waarin de aanleiding en het doel van deze nieuwe documenten werden toegelicht. 

Aansluitend volgde een presentatie van Walter de Koning (programmadirecteur SIKB) waarin op de inhoud van de RIS en de BUM Wbb werd ingegaan. Als laatste onderdeel werd de werkwijze van de RIS op een interactieve wijze toegelicht. Hierbij werd duidelijk dat het adviesbureau zich bij het opstellen van een saneringsplan vanuit de nieuwe documenten kan beperken tot de wettelijke vereisten vanuit de Wet Bodembescherming. Door het opnemen van een kruistabel waarin naar de wettelijk te toetsen aspecten wordt verwezen, wordt het voor de toetsende overheid eenvoudiger gemaakt om alleen de voor hun relevante zaken te toetsen. Over de spelregels tussen adviesbureau, aannemer en opdrachtgever hoeft (en mag) de toetsende overheid vervolgens niets meer (te) vinden. Wel blijft het overigens mogelijk dat de toetsende overheid aanvullende eisen op stelt. 

De presentaties van deze boeiende middag kunt u hier downloaden.

Presentatie BEUK 1 [ppt, 365 Kb]

Presentatie BEUK 2 [ppt, 525 Kb]