Samenwerking BodemBreedAcademie en de VVMA

10 september 2010 - Als branche vereniging voor de bodemadviesbureaus hecht de VVMA veel waarde aan training en opleiding. Het is de manier voor organisaties om in te kunnen spelen op ontwikkelingen in de markt en de kwaliteit binnen bedrijven op een zo hoog mogelijk niveau te brengen en te houden. 
Bodemadviesbureaus dienen de weg naar goede en gerichte opleidingen te kunnen vinden en het aanbod van de opleidingen moet voldoen aan de behoefte van de bureaus. Om die reden gaat de VVMA de samenwerking met de BodemBreedAcademie intensiveren.

De BodemBreedAcademie (BBA) houdt zich bezig met vraag & aanbod op het gebied van opleiding en trainingen in de bodem- en milieuhygienische sector. Vóór en dóór het bodemwerkveld wil de BBA bestaande, bodemgerelateerde opleidingen en trainingen structureren en versterken en daarnaast nieuwe opleidingen ontwikkelen. De BBA is een
samenwerkingsverband van de grote werkveldbepalende organisaties Stichting Kennisontwikkeling Kennisoverdracht Bodem (SKB), Stichting Infrastructuur en Kwaliteitsborging Bodem (SIKB) en Agentschap NL/Bodem+.

Een volgende stap zal zijn dat op deze website het opleidingsaanbod vanuit de BBA vermeld gaat worden, daarnaast zullen de opleidingen die door de VVMA worden verzorgd ook te vinden zijn op www.bodembreedacademie.nl.

Hieronder volgen 2 voorbeelden waaraan de BBA werkt.

Leergang bodemadviseurs
In samenspraak met de VVMA en NLIngenieurs ontwikkelen we een opleidingentraject op
drie niveaus.

  • niveau 1: voor bodemmedewerkers (veldwerkers, monsternemers) die mede op grond van hun ervaring willen doorgroeien naar de functie van bodemadviseur;
  • niveau 2: voor nieuwe bodemadviseurs op HBO/WO niveau die snel willen worden ingewerkt in het werkveld; (in ontwikkeling)
  • niveau 3: voor senior bodemadviseurs op WO niveau die op de hoogte willen blijven van de nieuwe ontwikkelingen in hun werkveld (in ontwikkeling).

Examen milieukundig begeleider
Een examen in aansluiting op de eisen die genoemd zijn in de BRL 6000 serie. De regeling is inmiddels goedgekeurd door het CCvD. De regeling voorziet in een vrijwillig examen. Kandidaten die de cursus bij de VKB, Schreurs milieuconsult of een andere cursus hebben gevolgd worden in staat gesteld aan een landelijk examen deel te nemen.
De Hobeon/ SKO groep begeleidt het ontwikkelproces en zorgt voor een onafhankelijke en deskundige toets.
Bij zowel de leergang, als de cursus werken beide partijen al intensief samen.