VVMA wil een schone bodembranche

VVMA wil een schone bodembrancheWageningen, 18 mei 2010 – De VVMA wil zo snel mogelijk maatregelen om in de toekomst fraude in het bodemonderzoek en de schijn daarvan te voorkomen. Op het VVMA-congres op 18 mei in Lunteren overhandigt de brancheorganisatie voor bodemadviesbureaus daarom een actieplan (PDF | 893 Kb) aan Jannita Robberse, directeur-inspecteur van het ministerie van VROM.

Het actieplan is een reactie op de publiciteit over een zaak uit 2008 toen bleek dat een bodemadviesbureau talloze bodemonderzoeken heeft vervalst. Bij een ander bedrijf bleek er te zijn geknoeid met de laboratoriumresultaten. Daarnaast wordt het woord ‘fraude’ soms ook van stal gehaald bij interpretatieverschillen van wet- en regelgeving en gewone vergissingen. Voor de brancheorganisatie VVMA is elk negatief incident er één teveel, ook al omdat het het imago van branche schaadt.De VVMA wil nu zelf op korte termijn een branchecode opstellen. Daarnaast moeten de onderzoeksstrategie en de wijze van uitvoering van ieder onderzoek voor iedereen raadpleegbaar zijn. Interne en externe audits moeten verder zorgen voor effectieve controle. De VVMA hoopt met het ministerie van VROM afspraken te kunnen maken over een meer gerichte handhaving.

Tot slot moet eenduidige wet- en regelgeving ervoor zorgen dat er een duidelijker onderscheid komt tussen ‘onzorgvuldigheden’ en doelbewuste fraude. Bodemadvies is een relatief jonge branche en de wet- en regelgeving is nog niet uitgekristalliseerd en soms zelfs tegenstrijdig.VVMA-voorzitter Jurgen Pijpker benadrukt, dat de overgrote meerderheid van de bodemadviesbureaus betrouwbaar en integer is.“ Uit aanvullend onderzoek van het ministerie van VROM naar 506 bodemrapporten is geen enkele onrechtmatigheid naar voren gekomen.”Het congres van de VVMA ‘Vertrouwen in een lustrum’ vindt plaats op dinsdag 18 mei in congrescentrum De Werelt in Lunteren.

Een paar beelden van het congres »