Terugblik Algemene Ledenbijeenkomst (ALB) februari 2015

Op 10 februari jl. heeft de ALB plaatsgevonden. De interessante rondleiding bij VRM Materials te Apeldoorn en een presentatie van Marco Quanjer en Winne2 over digitale deelomgevingen was voor ongeveer dertig leden voldoende reden om naar Apeldoorn af te reizen.

Vanuit VRM werden onder andere innovaties op het gebied van het monitoren van grondwaterstanden, biologisch afbreekbare peilbuizen en nieuwe toepassingen voor peilbuisfilters gepresenteerd. Na een pauze met chinees buffet zijn er tijdens de ledenvergadering twee nieuwe leden geïnstalleerd. Verder is de financiële situatie van de vereniging besproken. De huidige bestuursleden Henk van Haalen, Ronald van de Woestijne en Jurgen Pijpker hebben zich herkiesbaar gesteld en zijn door de ledenvergadering herkozen. Verder is de jaaragenda toegelicht en met enthousiasme ontvangen.

De presentatie van Marco Quanjer en Winne2 was voor de aanwezigen aanleiding om dit idee binnen te commissie ledenservice verder uit te werken. Hierover binnenkort meer.

De avond werd traditiegetrouw afgesloten met een klein hapje en een drankje. De notulen en presentatie zijn binnenkort vanaf de website de downloaden.