Inzetten niet erkende medewerkers

Over dit onderwerp hebben we al regelmatig met de VVMA-leden gecommuniceerd. Op basis van een nieuwe interpretatie van artikel 15 Bbk is het niet meer mogelijk om niet erkende medewerkers naast een erkende medewerker in te zetten. Uitzondering hierop zijn medewerkers die aantoonbaar in opleiding zijn. 

De VVMA heeft deze kwestie met het SIKB en I&M besproken. Vanuit dit overleg is het probleem samengevat en is een voorstel tot aanpassing van artikel 15 Bbk, de Rbk en de SIKB BRL’s geformuleerd.

Download dit voorstel (enkel voor leden). Download

 

In de vergadering van het CCvD SIKB van 12 februari jl. is door I&M aangegeven dat de aanpassing van de wet- en regelgeving nog wel een jaar kan duren. De VVMA heeft gevraagd om een handhavingstandpunt en de mogelijkheid om anticiperend op de wijziging te handhaven. Vooralsnog moet echter rekening worden gehouden met een strikte interpretatie van artikel 15 inzake de inzet van erkende medewerkers.