CAO Bouwbedrijven verplicht?

Als bestuur van de VVMA zijn we door twee bedrijven benaderd met een vraag over de CAO Bouwbedrijven die verplicht zou zijn voor boorbedrijven. Deze bedrijven zijn met terugwerkende kracht aangeslagen voor de premieafdrachten vanuit het bedrijfstakpensioenfonds Bouwnijverheid. Ook zouden deze bedrijven verplicht zijn om de vergoedingen en vrije dagen vanuit de CAO bouwbedrijven met terugwerkende kracht in de arbeidscontracten aan te passen.

Gezien de onduidelijkheid over deze kwestie en de complexiteit van het onderwerp is besloten om deze vraag door een jurist te laten uitzoeken.

Kort samengevat geeft de jurist weer dat bedrijven waarbij minder dan 50% van de totale eigen loonsom wordt bepaald door medewerkers die boorwerkzaamheden verrichten, niet onder het bedrijfstakpensioenfonds Bouwnijverheid vallen. Wij verwachten dat er nog meer bedrijven over de premieafdracht zullen worden benaderd. Het lijkt ons derhalve verstandig om als bodemadviesbureau de feitelijke loonsom van de medewerkers die boorwerkzaamheden verrichten, op voorhand te bepalen.

Download de reactie van de jurist (enkel voor leden):

PDF iconMemo_verplichting_deelname_ BedrijfstakpensioenfondsBouwnijverheid.pdf

Download de relevante bekendmakingen uit de Staatscourant:

PDF iconstaatscourant-2009.pdf

PDF iconstaatscourant-2012.pdf

PDF iconstaatscourant-2013.pdf