Nieuwe leden

Tijdens de algemene ledenbijeenkomst op 10 februari jl. zijn twee nieuwe leden tot de vereniging toegetreden. Het betreft Unihorn B.V. met vestigingen in Avenhorn en Capelle a.d. IJssel en GWTR, gevestigd in Deventer.

Unihorn is onderdeel van Strukton Civiel en richt zich van oudsher met name op de milieuaspecten bij civieltechnische werken, landmeten en het onderzoek en beheer van verhardingen/wegen. Ga voor meer informatie over Unihorn naar www.unihorn.nl.

GWTR is een relatief jong (mechanisch) boorbedrijf dat haar werkzaamheden in Nederland en België verricht. GWTR heeft door haar ervaringen met koude/warmte-opslag kennis gemaakt met diverse groene technologieën en werkt samen met partners op het gebied van zonneboilers en ledverlichting tot geohydrologie en stedelijke vernieuwing. Ga voor meer informatie over GWTR naar www.gwtr.nl.