ALB - Winstlekkage, risicobeheersing en hulphonden

Op 25 juni jl. heeft de tweede ALB plaatsgevonden. Naast enkele verplichte hamerstukken tijdens de ALV heeft voorzitter Jurgen Pijpker een voorstel over het opzetten van een digitale deelomgeving in stemming gebracht. De ALB werd gehouden bij de Stichting Hulphond in Herpen. Door Pieter Blickman van deze stichting werd een interessante presentatie gehouden die werd gevolgd door een rondleiding in de mooie accommodatie van de stichting.

Na een smakelijke pauze volgden vervolgens de presentaties “Winstlekkage” door Koen Berghuis (Thexton Armstrong) en “risico -analyse en –beheersing” door Rob de Leur (Orbedo). Beide presentaties zijn te downloaden vanaf onze website (voor leden). De avond werd afgesloten met een aangename netwerkborrel.