Inzetten niet erkende medewerkers

Ons steeds weer terugkerende onderwerp. Een bijna voltallig VVMA bestuur heeft zich inmiddels richting het ministerie van I&M en SIKB over deze zeer onwenselijke situatie uitgelaten. Inmiddels is er al één lid die een waarschuwing heeft gekregen omdat hij een 2000 erkende veldwerker bij een partijkeuring (1000) liet assisteren. Medio juli is er door I&M een voorlopig standpunt over deze kwestie ingenomen.

In het voorstel voor opname in de Regeling bodemkwaliteit is vooralsnog opgenomen dat:

  • Een veldmedewerker die geregistreerd (lees: erkend) is voor werkzaamheden genoemd in de BRL 1000, AS 1000 en/of de BRL 6000  (werkzaamheden als bedoeld onder de Rbk art 2.1. onder i resp. h) mag zonder hiertoe geregistreerd te zijn, onder toezicht en verantwoordelijkheid van een medewerker die geregisterd is voor de BRL 2000 en/of AS 2000 (werkzaamheden als bedoeld onder de Rbk art 2.1. onder l), assistentie verlenen bij de uitvoering van werkzaamheden zoals genoemd in de BRL 2000 en/of AS 2000. Een veldmedewerker die geregistreerd is voor de BRL 2000 en/of AS 2000 mag slechts één  “niet” geregistreerde veldmedewerker aansturen.
  • Een veldmedewerker die geregistreerd (lees: erkend) is voor werkzaamheden genoemd in de BRL 2000, AS 2000 en/of de BRL 6000  (werkzaamheden als bedoeld onder de Rbk art 2.1. onder l resp. h) mag zonder hiertoe geregistreerd te zijn, onder toezicht en verantwoordelijkheid van een medewerker die geregistreerd is voor de BRL 1000 en/of de AS 1000  (werkzaamheden als bedoeld onder de Rbk art 2.1. onder i), assistentie verlenen bij de uitvoering van werkzaamheden zoals genoemd in de BRL 1000 en/of de AS 1000. Een veldmedewerker die geregistreerd is voor de BRL 1000 en /of de AS 1000 mag slechts één “niet” geregistreerde veldmedewerker aansturen.
  • Een stagiaire, die voor zijn opleiding ervaring wil opdoen in het veldwerk zoals genoemd in de BRL 1000, AS 1000, BRL 2000 en/of de AS 2000 (werkzaamheden als bedoeld onder de Rbk art 2.1. onder i en l), mag zonder hiertoe geregistreerd te zijn, onder toezicht en verantwoordelijkheid van een veldmedewerker die hiertoe geregistreerd is assistentie verlenen bij de uitvoering van deze werkzaamheden. Een geregistreerde veldmedewerker mag slechts één stagiaire aansturen.

De wens van de VVMA om ook (over gekwalificeerde) kantoormedewerkers en inhuurkrachten (de spierballen) als assistent (maximaal één per geregistreerde veldmedewerker) in te mogen zetten leidt bij ILT, Bodem+ en het ministerie tot veel verzet en wordt vooralsnog als ‘te vroeg’ beschouwd.

Op 1 september is dit aspect nogmaals met I&M en SIKB besproken. Tijdens dit overleg werd al direct duidelijk dat de inzet van een niet geregistreerde assistent niet meer bespreekbaar is. Simpelweg omdat de wettekst al door I&M is aangeleverd. Ook in dit dossier is gebleken dat na 1,5 jaar overleg, waarin alle partijen het eens leken te zijn, te elfden uren door het ministerie I&M is besloten om toch een nieuw standpunt over deze kwestie in te nemen.

Nu blijkt dat het een voldongen feit is dat de regelgeving niet geregistreerde assistenten uitsluit, zien wij als VVMA geen verdere noodzaak meer voor overleg. Tijdens het overleg is dan ook door twee vertegenwoordigers vanuit het VVMA bestuur aangegeven dat wij duidelijk ervaren dat wij in dit dossier niet serieus worden genomen, waarna deze vertegenwoordigers zijn opgestapt.

Het betreurt ons dat na twaalf jaar meedenken en mede ontwikkelen aan integriteit, uniformiteit en kwaliteit in onze sector, er sprake is van een door I&M misplaatst wantrouwen in onze branche, uitmondend in een ridicule registratie van assistenten van veldwerkers.

Naast dat flexibiliteit wordt ingeleverd wordt gevreesd voor overbelasting bij fulltime veldwerkers, op het moment dat er geen flexibele assistentie bij fysiek zware klussen mogelijk is.