Convenant Certicon en ILT

Op 3 juni jl. is het eerste convenant tussen een bodemadviesbureau en ILT getekend. Certicon Kwaliteitskeuringen heeft dit feestelijk gevierd, waarbij ook het bestuur en de leden van de VVMA waren uitgenodigd. Door Koos Berghuis (eigenaar Certicon) is aangegeven dat zijn bedrijf ruim 1,5 jaar met de voorbereidingen voor de convenant bezig is geweest. De voordelen van het convenant liggen met name op het vlak van hoor/wederhoor. Vanuit het convenant resulteren eventuele afwijkingen op de Kwalibo documenten niet direct tot een waarschuwing of (voornemen tot) bestuursdwang, maar zal eerst met het bedrijf worden overlegd om te kijken of er uit eigen beweging tot een oplossing kan worden gekomen.

Een formele reactie vanuit ILT over de (on)mogelijkheden tot het sluiten van een convenant is tot op heden nog uitgebleven. Vanuit de VVMA is echter op een overleg aangedrongen en dit onderwerp wordt op 8 september met ILT en SIKB  besproken. Het bestuur is van mening dat een dialoog met ILT te allen tijde mogelijk moet zijn. Vanuit de huidige certificeringen en erkenningen is er voldoende basis om eventuele afwijkingen ten opzichte van de Kwalibo documenten met de bedrijven te bespreken. Of een convenant hiertoe een juist middel is, zal nog uit de komende gesprekken moeten blijken.