Digitale deelomgeving

Tijdens de laatste twee ledenbijeenkomsten is aandacht gevraagd voor het opstellen van een digitale deelomgeving. Met grote meerderheid is ingestemd voor het opzetten van een webomgeving waar diensten, mensen en producten kunnen worden gedeeld. In de zomerperiode is hard aan deze nieuwe webomgeving gewerkt en naar verwachting zal deze vanaf 8 september kunnen worden gebruikt.

Wat is afgesproken? De VVMA sponsort en promoot de webomgeving www.ingenieursmarkplaats.nl. VVMA-leden kunnen gedurende 6 maanden gratis van deze webomgeving gebruik maken en hier één profiel (dienst, mens of product) op plaatsen. Een account en profiel is eenvoudig aan te maken. Wij vragen VVMA leden om vooral van deze gratis proefperiode gebruik te maken!! Dit geeft ons en de bouwers van deze webomgeving de mogelijkheid om het product nog verder te verbeteren en creëert naar wij hopen een vliegwiel voor ook niet-VVMA leden om op deze nieuwe manier te gaan samenwerken.

Na de zes maanden kan een account worden gekocht voor € 250,- per jaar. Het plaatsen van één profiel (dienst, mens of product) kan voor € 10,- per maand en kan op ieder moment aan/of uit worden gezet. De minimale kosten bedragen derhalve € 370,- per jaar.

Waarom gebruik maken van deze digitale deelomgeving?

  1. Optimaliseren bezettingsgraad doordat derden ook uren afnemen;
  2. besparing van reisuren en -kilometers door personeel lokaal af te nemen en in te zetten;
  3. efficiencyvoordelen doordat aanbod van gekwalificeerd milieupersoneel direct inzichtelijk is;
  4. lagere drempels bij het verwerven van een nieuw personeelslid, omdat deze ook door derden kan worden ingehuurd;
  5. het creëren van een nieuw samenwerkingklimaat waardoor nieuwe doelen kunnen worden behaald;
  6. etc.

Het opzetten van een digitale deelomgeving voor de bodemadviesbranche is absoluut uniek te noemen! Alleen met behulp van de VVMA-leden zal een dergelijk initiatief kans van slagen hebben. Door van deze mogelijkheid gebruik te maken kunnen we leren en verder bouwen aan een nieuwe manier van samenwerken die in de nabije toekomst wellicht heel vanzelfsprekend zal zijn!