Cursussen

De afgelopen tijd is het animo voor de VVMA cursussen erg terug gelopen. Enerzijds is dit het gevolg van teruglopende opleidingsbudgetten, anderzijds hebben we als VVMA wellicht ook iets te weinig aan de promotie van ons cursusaanbod gedaan. Er is inmiddels met alle docenten contact gezocht en we kunnen met enige trots weer de volgende cursussen aanbieden:

Adviesvaardigheden voor de bodemspecialist

Geohydrologie voor bodemadviseurs

Grondwatermodellen en het gebruik van Microfem

Daarnaast worden er diverse cursussen aangeboden door de Bodembreed Academie. Bekijk het overzicht van de cursussen.