Enige woorden van uw voorzitter

In de hectische periode voor de jaarwisseling zijn het ook, voor het VVMA bestuur, drukke tijden. Waar in het verleden de aandacht met name op het vertegenwoordigen van de VVMA binnen diverse gremia lag, is het bestuur nu kritischer naar tendensen die de werkbaarheid van onze sector beïnvloeden. Voorbeelden hiervan zijn de gewijzigde interpretatie van artikel 15 Bbk, het opstellen van essentiële eisen voor toezicht vanuit ILT en heel recent, de verdere uitwerking van de BRL 15000.

Al deze aspecten verdienen aandacht en vragen om een goede vertegenwoordiging voor de bodemadviesbranche. Daarnaast zijn er ook nog steeds individuele kwesties waarin onze leden ondersteuning vragen en verdienen. Om bovengenoemde reden heeft de algemene ledenvergadering besloten om voor 2016 een budget voor ledenondersteuning te begroten. De ambitie is dan ook om in 2016 ons kritisch in bodemland te blijven bewegen, maar uiteraard wel met voldoende ruimte voor informele en informatieve bijeenkomsten.

Een gezond 2016 gewenst!

Jurgen Pijpker