Inzetten niet erkende medewerkers

Na bijna twee jaar lobbyen in Den Haag is het de VVMA gelukt om de inzet van niet geregistreerde veldwerkassistenten deels weer mogelijk te maken. In een nieuwsbrief van Rijkswaterstaat Leefomgeving is bevestigd dat deze mogelijkheid per 1 januari 2016 in de Regeling bodemkwaliteit is opgenomen Meer hierover vind je op de site van Rijkswaterstaat.

Aanvullend op de mogelijkheid voor het inzetten van stagiaires en vanuit andere BRL’s erkende medewerkers, is het vanuit de laatste onderhandelingen ook mogelijk om in het vervolg (over gekwalificeerde) kantoormedewerkers als assistent in te zetten. Onze wens om inhuurkrachten (de spierballen) als assistent (maximaal één per geregistreerde veldmedewerker) in te mogen zetten wordt door ILT, Bodem+ en het Ministerie vooralsnog als ‘te vroeg’ beschouwd. De sector moet dit vertrouwen eerst “verdienen”. Dit gebrek aan vertrouwen in onze sector was voor het VVMA bestuur aanleiding voor een brief aan de minister van I&M, waarin tevens een WOB verzoek is gedaan waarin het aantal overtredingen op basis van artikel 15 (en hierbij de basis voor het wantrouwen) wordt opgevraagd. Download deze brief. Wordt vervolgd…