Digitale deelomgeving

De afgelopen zomer is er hard gewerkt aan de Digitale Deelomgeving. Sinds begin september sponsort en promoot de webomgeving www.ingenieursmarktplaats.nl. VVMA leden kunnen tot 1 maart gratis van deze webomgeving gebruik maken en hier onbeperkt profielen (dienst, mens of product) op plaatsen. Tijdens een inventarisatie voor de laatste ALB is gebleken dat er door de leden slechts beperkt van de website gebruik wordt gemaakt. Hier is geen directe reden voor te benoemen. De komende periode worden de leden persoonlijk benaderd om het gebruik van de website toe te lichten en de gratis proefperiode te promoten. Het plaatsen van profielen geeft ons en de bouwers van deze webomgeving de mogelijkheid om het product nog verder te verbeteren en creëert naar wij hopen een vliegwiel voor ook niet VVMA leden om op deze nieuwe manier te gaan samenwerken.

Na 1 maart 2016 kan een account worden gekocht voor € 250,- per jaar. Het plaatsen van één profiel (dienst, mens of product) kan voor € 10,- per maand en kan op ieder moment aan/of uit worden gezet. De minimale kosten bedragen derhalve € 370,- per jaar.

Nogmaals de redenen om vooral gebruik te maken van deze digitale deelomgeving:

  1. Optimaliseren bezettingsgraad doordat derden ook uren afnemen;
  2. Besparing van reisuren en –kilometers door personeel lokaal af te nemen en in te zetten;
  3. Efficiency voordelen doordat aanbod van gekwalificeerd milieupersoneel direct inzichtelijk is;
  4. Lagere drempels bij het verwerven van een nieuw personeelslid omdat deze ook door derden kan worden ingehuurd;
  5. Het creëren van een nieuw samenwerkingklimaat waardoor nieuwe doelen kunnen worden behaald;
  6. Etc.