Enige woorden van uw voorzitter

Met bijeenkomsten in februari en maart is het VVMA-jaar weer positief begonnen. Tijdens de bijeenkomst bij de HAS in Den Bosch wisten de opleidingen milieukunde en de HAS Kennistransfer en Bedrijfsopleidingen een enorme vraag naar stagiaires vanuit de bodemonderzoekbedrijven te melden. Dit is weer een extra signaal waaruit blijkt dat de werkzaamheden binnen onze sector behoorlijk aantrekken.

Gek genoeg blijkt dat er vrijwel geen onderzoeksvragen vanuit onze sector komen. Waar de HAS studenten voor onderzoeksvragen, inclusief begeleiding vanuit de opleidingen, kan leveren blijkt hier nauwelijks belangstelling voor. Hier ligt een kans voor de VVMA bedrijven, temeer omdat de opleidingen mogelijkheden voor subsidies hebben, waar wij als bedrijfsleven geen directe toegang tot kunnen krijgen. Een gespreksverslag van deze bijeenkomst is te downloaden voor onze leden.

Uit diverse contacten met onze leden blijkt dat er gelukkig weer voldoende werk in de sector is. Ik kijk daarom met goede verwachtingen naar het voorjaar, waarin we als VVMA-bedrijven weer een mooie bijdrage aan de ruimtelijke ontwikkeling kunnen leveren.

Jurgen Pijpker